Duy Nguyễn Photographer

• Địa chỉ: 440 Nguyễn Tri Phương (cũ) - Hải Châu - Đà Nẵng

• Số điện thoại: 0938.729.769 (Duy)- 0932.585.385 (Thư)

• Email: duynguyen2art@gmai.com

• Website: http://md-design.vn/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://AnhCuoiDaNang.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/chuphinhcuoidanang